FESTIC

 

Društvo za animaciju i razvoj dečjeg dramskog stvaralaštva okuplja profesionalce sa velikim iskustvom u radu sa decom i mladima, koristeći pozorište za postavljanje važnih socijalnih pitanja, kao i međunarodnu saradnju i koprodukciju.

 

aktuelno