PETAR

PETAR – informacije o projektu

Ideja za projekat PETAR nastala je kao rezultat saradnje i partnerstva između Sharikompaniet iz Stokholma i Društva za animaciju i razvoj dečijeg dramskog stvaralaštva iz Beograda uspostavljenog tokom realizacije projekta FELICIA.

U projektu PETAR mi se bavimo problemima mladih koji odrastaju u disfunkcionalnim porodicama i suočeni su sa stigmatizacijom, isključivanjem i nerazumevanjem šire društvene zajednice. U fokusu našeg rada biće mladi ljudi i njihovi problemi u lokalnom kontekstu. Odrastanje nije lak proces, a postaje još teži ukoliko se naprave određene greške (prekršaji, krivična dela). Zbog čega se to desilo? Kako Petar (glavni lik monodrame koju ćemo pripremiti) gleda na to sada? Bavićemo se razvojnim problemima mladih iz perspektive mladića koji je u kasnim dvadesetim godinama. On sada pravi prve korake u svetu odraslih ali nosi i teret nekih svojih ranijih postupaka. Njegovo sazrevanje nije završeno, želimo da predstavimo proces koji će preispitati neke stavove publike, navesti na dalje razmišljanje. Planiramo da gradimo Petrov lik na nekoliko odabranih društvenih problema. Iako će naglasak biti na jednom problemu – maloletničkoj delinkvenciji, profil Petra će uključiti i druge srodne probleme. Istraživanje će prethoditi samom pisanju teksta-drame. U okviru istraživanja intervjuisaćemo mlade ljude koji su imali slične probleme u ponašanju kao Petar. Intervjui treba da nam pomognu da bolje razumemo problem(e) ali i da lik kreiramo tako da on razmišlja i govori kao osoba koja je imala slično životno iskustvo. Priča i konkretni događaji iz drame biće rezultat mašte – informacije koje ćemo dobiti tokom intervjua neće biti korišćene u tekstu. Pored intervjua, konsultovaćemo i stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mladima sa problemima u ponašanju.

Implementacija projekta je počela u martu 2014 i planirano je da se završi do decembra tekuće godine.

Projekat je finansijski podržan od Švedskog instituta (www.si.se) u okvitu „Creative Force" programa.

 

Projekat „Petar"

Monodrama „Petar" je priča o mladom čoveku u kasnim dvadesetim koji se bori sa problemima svakodnevnice. Petrov lik je koncipiran tako da izgleda kao dečko iz susedstva, dobar ali kritičan zbog neiskrenosti i besmisla današnjice. Kako priča odmiče, postaje jasno da njegov lik određuju mnoge druge stvari; ozbiljne i potresne. On se sada nalazi na jednoj od životnih prekretnica, u situaciji koja može uneti značajne promene u njegov život. U takvim stresnim okolnostima, njegova ispovest poprima neočekivane obrte. Kroz njegove reči diskretno dobijamo sliku o momku koji je odrastao u kompletnoj porodici ali sa roditeljima koji su ga zanemarivali, pored oca sa kojim se sukobljavao i majke koja ga nije primećivala. Nedostatak ljubavi i razumevanja utiče na njegov odnos prema drugim ljudima ali i društvenim pravilima i normama. U preispitivanju prošlosti on govori o svom detinjstvu i tinejdžerskom periodu, kada upoznajemo Petra čije ponašanje pravi ozbiljne probleme i njemu i sredini u kojoj živi. Priča nam i o poslednjih nekoliko godina njegovog života kada mladalački period ostaje poznat malom broju ljudi. Šta se promenilo? Šta je sve Petar dobio, izgubio, naučio pa više nije onaj isti adolescent već za mnoge 'običan dečko iz susedstva'? Radnja se odvija u jednom danu, od jutra do mraka, i završava se simboličkim „čekanjem" odgovara.